Faciliteter

youtube-video-thumbnail

Værelser & Luftegårde. Alle vore gæster har eget ”værelse” og ”terrasse” (Læs: luftegård). Vi serverer kvalitetsfoder, og der er daglige motion og motivation i aktivitetsområdet

Hundepensionen er på ca. 400 kvm., som er fordelt på to værelsesafdelinger, køkken- / vaske- og depotrum samt modtagelsen, hvor alle hunde og deres mennesker bliver modtaget. Pensionen er opvarmet til ca. 20°C. Om sommeren sørger et ventilations- og udluftningssystem for en tilsvarende temperatur.

I 2008 etablerede vi et helt nyt luftegårdsanlæg, med fast tag over alle 30 luftegårde. Ud over luftegårdene har vi store indhegnede arealer på i alt 5.000 kvm. med græs, træer og buske, hvor vi aktiverer hundene.

De fleste hunde elsker at løbe frit rundt på aktivitetsområdet og læse ”den store avis” Enkelte hunde har det bedst med at blive luftet i snor, og de nyder godt af lange gåture i vores skovareal.

Under punktet Opholdet > Rutiner og aktiviteter kan du finde flere informationer

På hundepensionens Facebook og Instagram-profil kan du se de seneste opslag med aktive hunde.

Feriebagagen. Du er velkommen til at medbringe alt, som du synes din hund skal have med til opholdet, men alle hunde skal have vaccinationsattest, hundesnor og et tæppe/pude. Den må også gerne have sin egen trygge seng med

Det er helt ok at medbringe eget tørkostfoder. Hvis din hund skal have Barf-foder skal du veje op i portioner og pakke det i portionsposer til fryseren.

Dyrlægekontrol og godkendelser

Ny Holmegård Hundepension er naturligvis dyrlægekontrolleret samt miljø- og politigodkendt. Hundepensionen opfylder alle regler og krav til drift af hundepensioner og internater

Den seneste er lovbekendtgørelse nr. 1592 af 11. januar 2018. Hvori det er gjort lovpligtigt med to årlige dyrlægekontroller. Her udarbejdes en besøgsrapport vedr. bl.a. faciliteter, indretning, hygiejne og fodring m.m. Den seneste besøgsrapport er altid tilgængelig

Gældende lovgivning for hundepensioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198459)

Vaccinationer

Din hund skal være dækket af den almindelige paraply-vaccine samt den ekstra næsevaccine BbPi-næsespray el. injektion-vaccine mod kennelhoste.

Smiley-ordningen

I 2017 overtog Fødevarestyrelsen kontrollen med bl.a. hundepensioner. Man indførte samtidig en Smiley-ordning. Formålet med hundesmiley-ordningen er, at det skal være nemt for forbrugere at finde de hundevirksomheder, der har styr på reglerne. Du kan læse mere om ordningen under overskriften Opholdet.