Ny Holmegaard Hundepension logo

Faciliteter på Ny Holmegaard Hundepension

Ny Holmeggard Hundepensions værelser på på 7 eller 12 kvm.

Hundepensionen er på ca. 400 kvm., som er fordelt på to værelsesafdelinger, køkken- / vaske- og depotrum samt modtagelsen, hvor alle hunde og deres mennesker bliver modtaget.

Pensionen er opvarmet til ca. 20°C. Om sommeren sørger et ventilations- og udluftningssystem for en tilsvarende temperatur.

Hundepensionen opfylder alle regler omhandlende krav til drift af hundepension og internater. Den seneste er lovbekendtgørelse nr. 1592 af 11. januar 2018. Hvori det er gjort lovpligtigt med to årlige dyrlægekontroller, hvor der udarbejdes en besøgsrapport vedr. bl.a. faciliteter, indretning, hygiejne og fodring m.m. Den seneste besøgsrapport er altid tilgængelig og fremvises eller fremsendes efter ønske. Fra april 2018 offentliggøres Fødevarestyrelsens kontrolrapporter efter kontrol hos hundehandlere, kenneler, pensioner og internater med angivelse af den kendte smiley, som en let genkendelig oplysning til forbrugeren. Hundesmiley-ordningen skal på den måde være med til at skabe mere gennemsigtighed til gavn for både forbrugerne og virksomhederne. Alle kontrolrapporter udstedt efter 1. marts 2018 offentliggøres her på findhundesmiley.dk

Se Bekendtgørelserne, der regulerer hundepensioner og indeholder specifikke krav til bl.a. indretning af lokaler, samt hundenes forhold og pasning.

Link til den nye bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198459

Du er velkommen til at medbringe alt, som du synes din hund skal have med til opholdet, men alle hunde skal have vaccinationsattest, hundesnor og et tæppe/pude. Den må også gerne have sin egen trygge seng med.

Vi har store lyse stressreducerende og rengøringsvenlige værelser, alle med egen seng, der er hævet fra gulvet:

  • Enkeltværelserne er 7 kvm. –  med adgang til 10 kvm. overdækket udvendig luftegård.
  • Dobbeltværelserne er 12 kvm. – med adgang til 20 kvm. overdækket udvendig luftegård.

Store dejlige udearealer til aktivitet og hundelege

I 2008 etablerede vi et helt nyt luftegårdsanlæg, med fast tag over alle 30 luftegårde. Ud over luftegårdene har vi store indhegnede arealer på i alt 5.000 kvm. med græs, træer og buske, hvor vi aktiverer og socialiserer hundene.

Nogle hunde har det bedst med at blive luftet i snor, og de nyder godt af lange gåture i vores skovareal på 3,5 ha. (35.000 kvm.)

Hundene bliver luftet 2–3 timer dagligt. Alder og skavanker tager vi selvfølgelig hensyn til, ligesom vejrliget kan afkorte lufteturene.

Du vil ofte kunne finde billeder af din hund på hundepensionens FaceBook profil: www.facebook.com/Nyholmegaard, hvor ”likes” venlige og sjove kommentarer samt konstruktiv kritik altid er velkommen.