Træning

youtube-video-thumbnail

Socialisering & kontakt

At træne sin hund giver en fantastisk samhørighed, kontakt og tillid mellem hund og ejer, som man ikke vil undvære når man en gang har oplevet det.

Derfor var det også helt naturligt at udvide aktiviteterne og faciliteterne her på hundepensionen med træning af hunde.

Hunde er sociale dyr, der har behov for et stærkt, men også aktivt fælleskab med familien. For at familiens hund skal kunne deltage i familiens aktiviteter, er det vigtigt at den forstår og accepterer rammerne for familiens liv. Disse krav skal formidles ved en indlæring med venlige metoder som hunden forstår. Almindelig lydighed er det fundament, som alle hunde skal have for at kunne fungere godt sammen med familien.

Den har min særlige interesse i hundetræningen, og derfor har jeg også uddannet mig til træner i Dansk Kennel Klub (DKK) i 2014 og har træning af hunde op til ca. 2 år. En uddannelse jeg jævnligt supplerer med relevante kurser.

Hundeskolen: Indhold og metoder

For at få så meget tid til den enkelte hund som muligt, har jeg ca. 8 deltagere på hvert hold.

Træningen foregår på Hundepensionens egen træningsbane, der blev etableret i 2013, og den er selvfølgelig indhegnet og med lysanlæg, så vi også kan bruge aftentimerne på banen. I den sene efterår og om vinteren flytter træningen indendørs i en lokal ridehal, som jeg lejer til formålet.

Al træning foregår med positiv motivation og forstærkning af ønsket adfærd, og består af grundtræningsøvelser og indlæring af almene færdigheder. Det vil sige, vi straffer aldrig hunde.

Grundtræningen er fx: kontaktøvelser og selvkontroløvelser, der er de helt basale redskaber, som hund og ejer skal bruge i den videre træning. De almene færdigheder der trænes er bl.a. indlæring af ”indkald”, ”sit og dæk”, ”gå pænt i snor”, ”passere andre hunde”, ”hilse på mennesker”.

Der vil også være legetid, hvor hundene kan lege i små grupper, så de lærer artsfællernes signaler (sprog) og dermed får et positivt samvær med andre hunde.

MAS_9799

De bedste hilsner

Lone